Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Firma PIL-EKO świadczy następujące usługi:

 

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych i instytucji w zakresie ochrony środowiska:

 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • prowadzenie ewidencji związanej z gospodarką odpadami oraz pomoc w uzyskaniu wszelkich zezwoleń i decyzji w tym zakresie,
 • uzyskanie decyzji lub wykonanie zgłoszeń związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza,
 • uzyskanie decyzji związanych z poborem wód i  odprowadzaniem ścieków (pozwolenia wodnoprawne),
 • naliczanie opłat produktowych i depozytowych,
 • wypełnianie ewidencji KOBiZE,
 • ocena uciążliwości akustycznej,
 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony środowiska,
 • wdrażanie systemów ISO 14001 oraz pomoc w utrzymaniu i doskonaleniu istniejących systemów,
 • świadczenie usług audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością i środowiskiem (ISO 9001 i ISO 14001),
 • pomoc w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (opracowanie wniosków lub Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),
 • przeprowadzanie audytów sprawdzających spełnianie przez przedsiębiorców obowiązków związanych z ochroną środowiska (audyt oparty o metodykę stosowaną przez organy kontrolujące – Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska),
 • prowadzenie konsultacji społecznych dla inwestycji,
 • doradztwo prawne z zakresu ochrony środowiska,
 • przygotowywanie całości lub części wniosków o dofinansowanie (wraz ze studium wykonalności projektu).


Wymienione wyżej usługi świadczymy na terenie całego kraju.

W relacjach z Klientami i organami administracji korzystamy między innymi z nowoczesnych i przyjaznych form komunikacji (e-mail, FTP, Skype, Facebook itp.).