Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Firma PIL-EKO powstała w sierpniu 2006 roku. Jej właścicielem i założycielem jest mgr inż. Paweł Lewicki - absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (rok ukończenia 1999) oraz Studiów Podyplomowych „Audytor projektów finansowanych z Unii Europejskiej”.  Właściciel firmy posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (w tym na stanowiskach kierowniczych).

Przez okres ostatnich kilku lat wykonaliśmy (lub współpracowaliśmy przy opracowywaniu) kilkuset opracowań i analiz z zakresu ochrony środowiska (tj. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, operaty wodnoprawne, opracowania z zakresu gospodarki odpadami, zgłoszenia instalacji, badania jakości środowiska itp.) dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadziliśmy również szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla dużych podmiotów gospodarczych (m.in. Tesco Polska Sp. z o.o., RAWLPLUG S.A, Apsys Management Sp. z o.o.) oraz konsultacje społeczne.

Posiadamy także doświadczenie w zakresie prowadzenia nadzoru środowiskowego podczas budowy dróg wojewódzkich i autostrad (np. autostrada A4 na odcinku Zgorzelec-Wykroty).

Starając się zapewnić naszym Klientom obsługę systemową współpracujemy między innymi z firmami :

Inveni Consulting sp. z o.o. (zarządzanie projektami, pozyskiwanie źródeł finansowania)

proGEO sp. z o .o (specjalistyczne badania i analizy)

ProSilence (analizy akustyczne)

Eco Lex (analizy z zakresu emisji do powietrza)

AR Andrzej Ruszlewicz (analizy przyrodnicze)